Eesti Agrenska Fondi missioon

Eesti Agrenska Fondi missioon

SA Eesti Agrenska Fond on kaasaegne puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis. Eesti Agrenska arendab abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut. Oma eesmärkide täitmiseks oleme loonud Tammistu Perekeskuse.

Eesti Agrenska Fondi peamisteks tugiteenusteks on perenõustamine, lapsehoiu- ja tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lastele, võimaldamaks perele puhkust, aega enda jaoks ning tööturul osalemiseks. Osutame aastaid ka rehabilitatsiooniteenuseid ja korraldame perelaagreid ja perepäevi sarnases olukorras olevatele puudega laste ja noorte peredele.

Pakume toimetuleku- ja tööõpet ning Tammistu mõisa tööharjutusüksuses meie kaitstud keskkonnas töötamist. Kaitstud töö aitab puudega noorel kasvada täiskasvanuks ja saavutada parim võimalik iseseisvus ja võimalus mõtestatud eluks.

Oleme jõudumööda ka harvikhaiguste kompetentsikeskuseks, püüdes arendada abisüsteemi peredele, et nad ei jääks üksi, kui nende laps on saanud haruldase haiguse diagnoosi (pakume tuge läbi nõustamiste, ümarlaudade, infopäevade korraldamise). Ühtlasi on Eesti Agrenska Fond praktikabaasiks, kus Tartu Ülikooli ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt tudengitel on võimalik saada väärt kogemusi suvehoiulaagrites puudega lapsi abistades.

Kokkuvõttes on meie eesmärgiks arendada võimekust nõustada, toetada, pakkuda raske ja sügava puudega laste ja noorte peredele erinevaid sotsiaalteenuseid lapseeast kuni täiskasvanueani, ja niikaua, kui see vajalik on. Eesti Agrenska Fond lähtub oma tegevuses puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise põhimõttest.

Eesti Agrenska Fondi patroon on EV president Kersti Kaljulaid.

Eesti Agrenska Fondi Tammistu Perekeskuses toimuv arendustöö kuulub Tartu valla regionaalarengu kavva.

Majandusaasta aruanne 2021 leitav siit – Aruanne_90007514_1655913289

Meie aktiivsete tegevuste kajastused sotsiaalmeedias: www.facebook.com/EestiAgrenskaFond