Eesti Agrenska Fond

Kaasaegne puuetega lastele ja nende peredele
suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis

Teata abivajavast lapsest

Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111.

Uudised ja üritused

epik

Eesti Puuetega Inimeste Koda: Harvikhaigustega inimesed vajavad kõigi patsientidega võrdset kohtlemist

02.03.2017

PRESSITEADE
27.02.2017

Viimasel veebruaril tähistatakse ülemaailmset harvikhaiguste päeva. Haigus on haruldane, kui seda esineb vähem kui viiel inimesel 10 000-st, vastavaid diagnoose on kirjeldatud 6000-8000. Harvikhaigusi esineb statistiliselt 6-8% elanikkonnast, Eestis tähendab see arvestuslikult 90 000 inimest, kellest kolmveerand on lapsed.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht: „Harvikhaigused on sageli raske kuluga, enamus neist põhjustab puuet või töövõime vähenemist. Perede võimalused saada tuge ja infot sarnase kogemusega inimestelt on Eestis väikese rahvaarvu tõttu ülimalt piiratud – harvaesineva diagnoosiga inimene võib olla Eestis ainuke. Teisalt on arstide jaoks harvikhaiguste diagnoosimine ja ravi keerukas,  aeganõudev ning ravikindlustussüsteemile kulukas. See kõik tähendab, et harvikhaigustega inimesed jäävad võrreldes teiste patsientidega ilma vajalikust infost ning õigeaegsest sotsiaalsest toest.“

Eestis on kodanikuühiskonna, patsientide ja arstkonna esindajate poolt välja töötatud Harvikhaiguste arengukava 2015-2017. Tänaseni on kavandatud tegevused kahjuks avaliku sektori finantseeringuta ning vaid Eesti Puuetega Inimeste Koja ja SA Eesti Agrenska Fondi poolt veetud. Lahenduse ja rahastuseta on harvikhaiguste registri loomine, samuti patsientide tervishoiu- ja sotsiaalvaldkondade ülese professionaalse nõustamise teenuse osutamine.

Harvikhaiguste päeva puhul korraldab Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Eesti Agrenska Fondi ja Riigikogu puuetega inimeste toetusgrupiga teisipäeval, 28. veebruaril kell 10.45-13.30 Riigikogu konverentsisaalis VII harvikhaiguste ümarlaua. Ümarlaual kohtuvad patsientide, puuetega inimeste, arstide ja sotsiaalministeeriumi esindajad ning Riigikogu liikmed. Ümarlaud juhib tähelepanu haruldaste haigustega patsientide võrdse kohtlemise vajadusele Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis. Ümarlaua päevakava järgneb allpool.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitikat ja ühiskonna arvamust kujundav katusorganisatsioon 50 liikmesorganisatsiooniga. Lisainfo: www.epikoda.ee

Pressikontakt:

Anneli Habicht, tel. 5688 0320, e-post: anneli.habicht@epikoda.ee

Meelis Joost, tel. 501 4164, e-post: meelis.joost@epikoda.ee

 

suvi

Suvelaagrid 2017

05.01.2017

Eelmise aasta suvi Tammistus oli täis värve, rõõmu, naeru ja kilkeid! Teeme seda jälle!

Selle aasta laagrivahetused on selgunud!
I vahetus 12.-16. juuni (laager täis)
II vahetus 26.-30. juuni (laager täis)
III vahetus 17.-21. juuli (laager täis)
IV vahetus 31.juuli-4.august (laager täis)
V vahetus 14.-18.august (laager täis)
Lisavahetus 10.-14. juuli (laager täis)

Suvelaagrid on väga populaarsed, kohad täituvad kiiresti. Kindlast osalemissoovist anda võimalikult varakult märku. Lisainfo ning registreerimine agrenska@agrenska.ee või tel 53637175, Leeni Tammeväli.

Ootame ka oma võrgustikuliikmetelt teavitusi sooviga suviseks ajaks tööle tulla! 

 

lions_club_logo

Aitäh, LC Tartu

13.10.2016

Täname LC Tartut, kes külastas Tammistu Perekeskust 8. oktoobril toimunud Heateopäeval. Tehtud sai jällegi hulka tööd – suvisest tormist langenud puud said lõigatud! Aitäh, tublid mehed!

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine

11.11.2015

EL_Sotsiaalfond_logo_520x290

Alates novembrist toetatakse suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele suunatud lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ning selleks vajalikku transporti varasemast suuremas mahus. Sotsiaalkindlustusamet viis läbi riigihanke, et leida teenusepakkujad Tartu, Valga, Viljandi, Ida-Viru, Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakonda. Tööle on asunud neli piirkondlikku koordinaatorit, kes suunavad lapsi teenusele. Teenust vajava lapse vanemal tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega piirkonna koordinaatorile, kohalikule omavalitsusele või teenusepakkujale. Aasta lõpus kuulutatakse välja hange teenusepakkujate leidmiseks ülejäänud maakondadesse ning Tallinnasse. Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Sotsiaalkindlustusameti lehelt kontaktid

Eesti Agrenska Fondi kontaktisikud:

Leeni Tammeväli 53637175

Pille Võro 55673419

Tiina Stelmach 53620855

Tammistu mõis

Tartu linna külje all asuv Tammistu mõisa hilisklassitsistlik peahoone loodi 18. sajandi algul. Nüüdseks täielikult renoveeritud mõisahoones ja kõrvalhoonetes tegutseb aastast 2009 Eesti Agrenska Fond ning korraldab ja pakub ka teistele võimalust korraldada oma ruumides erinevaid üritusi.

Küün-kontserdisaali info ja tellimine erinevateks üritusteks:

527210853637175 või 7319507; e-mail
agrenska@agrenska.ee

Küün-kontserdisaal sobib suurepäraselt kontserdite, etenduste, pulmade, konverentside ja seminaride korraldamiseks.

img-home-tammistu-t-l
img-home-tammistu-t-r
img-home-tammistu-b

Toetajad

Unknown
partner-logo-regionaalministri
partner-logo-eas
partner-logo-eea-grants
partner-logo-avatud-eesti-fond
HMN