Harvikhaiguste tõlketeenus

Harvikhaiguste alane info on internetis kättesaadav, kuid sageli inglise keeles. Kui vajate enda või lähedase harvikhaiguse alase kirjaliku info tõlkimist inglise keelest eesti keelde, siis palun pöörduge Leeni Tammeväli poole aadressil agrenska@agrenska.ee. Eesti Agrenska Fond ja Eesti Puuetega Inimeste Koja vabatahtlik koostööpartner abistab Teid võimalusel.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tõlketööd osutab abiline vabatahtlikuna põhitöö kõrvalt. Tõlkevajadusele vastamist ning mahtu ei saa me garanteerida. Oleme vabatahtlikule abilisele südamest tänulikud ning loodame abivajajate paindlikkusele!