Tammistu mõis

Tammistu mõisa hoone ja seda ümbritseva maa (52ha) annetas Perekeskusele hr Anders Bengtsson ja Rootsi firma Stenströms AB, üks meie fondi asutajaliige.

Tammistu

2005.a. detsembris valmis AS Restor poolt restaureerimisprojekt perekeskuse rajamiseks Tammistu mõisa peahoonesse. Projekt näeb ette mõisa peahoone ligipääsetavaks muutmise ning varustamise tänapäevaste kommunikatsioonidega, luues puudega lastele ja peredele mugava ja ilusa keskkonna nõustamiskursuste, perelaagrite ja lapsehoiuürituste korraldamiseks.

Lisaks peahoone restaureerimisele rajatakse Tammistu pargi õunaaeda uus hoone majutamise, toitlustamise ja ravitegevuste tarvis.

TAMMISTU mõisa, mis asub 13 km Tartu linnapiirist, on esmakordselt mainitud 1584. Praegune peahoone on ehitatud 1850-ndatel aastatel, kui mõisa omanikuks oli Paul von Krüdener. Mõisa õitseaeg oli enne Eesti Vabariigi 1919a. maareformi, mil mõisa omanikuks oli Gustav von Ratleff. Vabadussõja järgsel perioodil kuulus mõis Alice Kuperjanovile.

100_1413 Tammistu

Eestis puudub nõustamis- ja koolituskeskus puudega lastele ja nende peredele   – mille vajadust on kinnitanud  nii pered ise kui ka spetsialistid. Riigid, kus    sellised keskused töötavad, on analüüsinud nende keskuste kasutegurit ja  leidnud hilisemate kulude (korduvad arstikülastused, rahulolematus, jne)  vähenemise. Tammistu keskuses planeeritavad tegevused  aitavad oluliselt  kaasa puuetega laste, noorte ja nende perede sotsiaalse kaasatuse    parandamisele Eestis.