In memoriam

10.02.2021

Eesti Agrenska Fondi pere on sügavas leinas. Lahkus meie professor, Eesti Agrenska Fondi vaimne ema. Tiina Talvik jõudis teha väga palju. Sellise energiaga ei ole õnnistatud enamikke inimesi. Eesti lasteneuroloogia ja meditsiinigeneetika alusepanijana, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku pikaajalise juhatajana oli loomulik, et 1990ndatel, kui suhtlemine vaba maailmaga oli jälle avatud, leidis professor Talvik aega ja indu, et mõelda kaasa, kuidas parandada puuetega inimeste ja eriti puuetega laste ning nende perede olukorda.
2000.a suvekuudel sai mitmeaastase mõttevahetuse tulemusena kaante vahele idee asutada ühine, Eesti-Rootsi sihtasutus, eesmärgiga pakkuda tuge ja abi puuetega laste peredele. 2003.a sai Sihtasutus Eesti Agrenska Fond asutatud ning Tiina asus vastloodud Fondi juhatuse etteotsa. Unistati juba algusest peale suurelt – Eesti Agrenska asus restaureerima Tartu vallas unustusse vajunud Tammistu mõisasüdant, et sinna rajada kõigile tänapäeva tingimustele vastav keskus, kus puuetega lapsed saaksid lapsehoiuteenust, noored eesmärgipäraseid tööharjutusi, pered professionaalset infot ning abi. Unistati ka täitsa uuest majast, mis pidigi valmima esimesena, kuid otsustati siiski liikuda sammhaaval. 2015.a avati perekeskuse ajalooline peahoone uues kuues. 2018.a tuli rõõmusõnum, et uue maja jaoks on lõpuks Eesti riik valmis andma toetust. Seda, et Eesti riik ei ole nii vaene, et ei suudaks oma puuetega laste peredele appi tulla, toonitas Tiina alati. Ja tal oli õigus.
Alles mõned päevad tagasi, 4. veebruaril 2021 juhatas Meie Tiina reipalt ühe oma suure südameasja ja unistuse – Eesti Agrenska Fondi Tammistu peremaja – nurgakivi asetamise tseremooniat, koos riigipea ja meie patrooni Kersti Kaljulaidiga. Professor Talviku üks paljudest väikestest tõrudest on sirgumas suureks puuks. Armas Tiina, Sa ei jõudnud selle puukese päris suureks kasvamist ära oodata. Kuid suureks kasvab seegi, nagu kasvasid kõik varem istutatud.
Oled alati mõtetes meiega.
Professor Tiina Talviku ärasaatmine toimub Tartus, Pauluse kirikus (Riia 27) 13. veebruaril 2021. aastal kell 12.