ENG
Meie patroonMeie asutajadTeised meist
 

Avaleht

 

Eesti Agrenska Fondi missioon

Eesti Agrenska Fondi eesmärgiks on olla kaasaegne puudega lastele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus Eestis.
Eesti Agrenska arendab abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut.
Olles interdistsiplinaarseks kompetentsikeskuseks, on Eesti Agrenska eesmärkideks puudega last ja noorukit kasvatavate perede ja nendega töötavate võrgustikuliikmete:
     · nõustamine
     · koolitamine
     · tugiteenuste pakkumine

Eesti Agrenska peamisteks tugiteenusteks on perenõustamine, toimetuleku- ja tööõpe, aitamaks puudega lapsel kasvada täiskasvanuks, ja lapsehoiuteenus ehk ajutine hoideteenus puudega lapse perele.
Eesti Agrenska Fond lähtub oma tegevuses puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise põhimõttest – alates varasest lapseeast kuni osalemiseni tööturul.

Eesti Agrenska Perenõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus kuulub Tartu valla regionaalarengu kavva

     
    © Eesti Agrenska Fond SA