Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus

SA Eesti Agrenska Fond pakub lapsehoiu- ja tugiisikuteenust raske ja sügava puudega laste peredele. Teenust pakutakse nädalavahetustel ja koolivaheaegadel, kuid vajadusel ka perele muul vajalikul ajal. Meie eesmärgiks on arendada praktilisi abivõimalusi, mis toetaksid puudega lapsi ning nende pere kui terviku toimetulekut.

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus pakub perele:

  • puhkust, et hinge tõmmata;
  • võimalust tulla toime nii kodu kui tööga sarnaselt teiste peredega;
  • võimalust tööle naasta ja/või tööturul püsida, olla oma erialal edukas;
  • lisaaega õpinguteks, huvialadeks ja lihtsalt iseenda jaoks;
  • ajaressurssi, et tegeleda pere teiste lastega;
  • laagri kontekstis kõige enam pakub see teenus võimalust erivajadustega lastel endil olla koos oma eakaaslastega ning tegeleda eakohaste tegevustega;
  • lapsel igapäevaeluga toime tulla.

Tegevusvormid:

  • mitmepäevane lapsehoid raske ja sügava puudega lastele suvehoiulaagrite näol, samuti teistel koolivaheaegadel, hoiulaagris on lapsed koos lapsehoidjatega;
  • ööpäevaringne ning päevane hoid nädalavahetusel;
  • individuaalne teenus puudega lapse kodus, sh saatja nt rehabilitatsiooniteenustele või linnaruumis.

Lisaks lapsehoidja kvalifikatsiooniga töötajatele on meie meeskonnas tublid eripedagoogid, pedagoogid, õendus- ja sotsiaaltöötajad ja teised rehabilitatsioonierialadega seotud tudengid ja spetsialistid. SA Eesti Agrenska Fondil on Tartu maavanema otsusega lapsehoiuteenuse tegevusluba alates 02.05.2007. Majandustegevuse Registri kanne 07.05.2007 – esimene sellealane tegevusluba Eestis. Lapsehoiuteenuse tegevuspaigaks Tammistu Perekeskus Tammistu mõisas Tartu vallas.

Kuidas taotleda lapsehoiu- ja/või tugiisiikuteenust kohalikust omavalitsusest?

Lapsehoiu- ja tugiisikuteenust on võimalik taotleda raske ja sügava puudega lastel kuni 18. aastaseks saamiseni (k.a.). Tartu linnas kuni 19. aastaseks saamiseni, k.a, juhul kui ta on õpilane.

Tartus toimub lepingu sõlmimine sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas lastekaitsespetsialistide juures. Avaldusi võetakse vastu eelistatult elektroonselt. Rohkem infot: https://tartu.ee/et/lapsehoiuteenus-puudega-lapsele

Avaldus lapsehoiuteenuse taotlemiseks: Taotlus LH 2022
Avaldus tugiisikuteenuse taotlemiseks: Taotlus TI 2022
Avaldus lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse taotlemiseks: Taotlus TI ja LH 2022

Kui elukoht on mujal kui Tartus, tuleb pöörduda lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialisti poole teenuse taotlemiseks.

Teenuse saamiseks Agrenska Fondist palume paralleelselt võtta meiega ühendust agrenska@agrenska.ee või 53637175. Saadame Teie e-mailile ankeedi, mille palume võimalikult täpselt ja informatiivselt ära täita ning tagasi saata. Ankeedis kajastatud info põhjal in meil võimalik koos perega lapsele sobivat hoidjat otsima hakata. Teenust saame alustada siis, kui meieni on jõudnud teada, et leping on sõlmitud. Kui sobilik hoidja on leitud, edastame lapsevanemale kontakti ühenduse võtmiseks. Kui kõikidele osapooltele sobib, siis võibki teenus pihta hakata.

Rohkem informatsiooni lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse kohta telefonil 53637175, Leeni Tammeväli või agrenska@agrenska.ee.

„Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ projekti raames korraldas Agrenska Fond nädalavahetuse hoide orienteeruvalt kaks korda kuus Tammistu Perekeskuses Tartumaal. Nädalavahetuse hoius on võimalik osaleda ühe või mitme päeva kaupa ning ka ööpäevaringselt. Hoid algab orienteeruvalt kell 18.00 reedel ning lõppeb 17.00 pühapäeval. Vanematel on võimalik avaldada soove kellaaegade ning ka kuupäevade osas. Võimaluste piires arvestame nendega. Hoiud toimuvad personali olemasolul.
NB! Hoiuteenust ei osutata viirusnakkuses olevatele lastele ja noortele. Sh nohu, köha!

Nädalavahetuse hoiud Tammistus:
2022 talv-kevad
7.-9. jaanuar 2022
14.-16. jaanuar 2022
21.-23. jaanuar 2022
4.-6. veebruar 2022
11.-13. veeburar 2022
18.-20. veebruar 2022
4.-6. märts 2022
11.-13. märts 2022
18.-20. märts 2022
1.-3. aprill 2022
8.-10. aprill 2022
22.-24. aprill 2022
6.-8. mai 2022
20.-22. mai 2022
27.-29. mai 2022

Tammistu Perekeskuse nädalavahetuse hoidude koordinaator: Pille Võro, tel 53607653 või agrenska@agrenska.ee.

 

??????????? ????
1) 13.-17. juuni
2) 27. juuni – 1. juuli
3) 4.-8. juuli
4) 18.-22. juuli
5) 25.-29. juuli
6) 8.-12. august
7) 15.-19. august

Lisainfo ning registreerimine ????????@????????.?? või tel ????????, Leeni.

??! Lapsehoiulaagri koha tagab lapsele rahastuse olemasolu.
Ööpäevaringne lapsehoiuteenus ehk suupäraselt suvelaagrid raske ja sügava puudega lastele on väga nõutud ja kohad täituvad kiiresti. Palume mõistvat suhtumist ja olla valmis ootejärjekorda lisamiseks.